ประชุม SICC StartUp ที่ อ. สอง จ. แพร่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมใด้ไปช่วยเพื่อนที่แพร่คุยเรืองการเริ่มต้นทำธุรกิจชุมชนที่ วิทยาลัยการอาชีพสอง จ.แพร่ หรือ SICC "Song Industrial And Community College" ต้องขอขอบคุณมากที่ให้โอกาสมาเล่าเรืองราวของการเป็นมาของ บ้านไร่แทนไท ผมก็ใด้นำเรืองการเลียงไก่ไข่อารมณ์ดี หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกง่ายๆว่า "Free Range Chicken" Eggs. การเลียงไก่แบบผมเป็นการดูแลให้ไก่ใด้มีโอกาสอยู่ตามธรรมชาติให้มากที่สุด โดยให้มีที่เดินเล่นหาอาหารตามภาษาอารมณ์ดีๆของไก่ ไม่ใช่ไปบังคับให้มันอยู่ในคอค [...]

By | 2017-09-08T15:59:16+00:00 August 18th, 2017|Training, Travel|0 Comments